Nikole Tesle 16, Križevci, Hrvatska - Croatia

Polica privatnosti

1. Uvod

Elektrotehnika d.o.o. brine o sigurnosti Vaših podataka. Ovom politikom privatnosti uređujemo način na koji postupamo s Vašim osobnim podacima.

Politika privatnosti informira Vas o podacima koje prikupljamo, načinu na koji prikupljamo podatke, svrsi za koju prikupljamo i koristimo podatke, s kim dijelimo Vaše podatke, koliko ih dugo čuvamo te o  Vašim pravima.

Elektrotehnika d.o.o. posvećen je zaštiti osobnih podataka prikupljenih u skladu s temeljnim načelima zaštite podataka, prvenstveno djelujući u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i vijeća 2016/679 od 27.04.2016., (Opća uredba o zaštiti podataka ), propisima Republike Hrvatske te odredbama navedenim u ovoj politici privatnosti ( u daljnjem tekstu: Politika privatnosti).

DEFINICIJE:

Definicija osobnih podataka znači bilo koji podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji identitet se može utvrditi jest osoba koja se može identificirati, direktno ili indirektno, osobito pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Kad koristimo pojam „obrada“ mislimo na bilo koji postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupu osobnih podataka, automatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

2. Tko kontrolira podatke

Elektrotehnika d.o.o. određuje svrhu i sredstvo obrade Vaših osobnih podataka u kojem kontekstu se smatra Voditeljem obrade.

Noseći se sa svojim zakonskim odgovornostima, Voditelj obrade odgovoran je za pohranjivanje i upotrebu osobnih informacija na računalo ili ručne datoteke.

Pojedinosti o kontaktu:

Elektrotehnika d.o.o. za trgovinu
Ulica Nikole Tesle 16,48260 Križevci
E: info@el-wd.com

Ako imate bilo kakvo pitanje koje se tiče osobnih podataka koje ste nam pružili, molimo Vas da kontaktirate Elektrotehnika d.o.o. u bilo koje vrijeme. Za pojedinosti ili kako nas kontaktirati, molimo pogledajte  pojedinosti o kontaktu“ ili se obratite putem elektroničke pošte našem službeniku e: info@el-te.com

3. Koji osobni podaci se prikupljaju

Sve naše aktivnosti temelje se na strogo etičkim načelima i zakonskim zahtjevima, a mi se zalažemo za zaštitu privatnosti svih naših klijenata, posjetitelja naših web stranica te korisnika naših ( mobilnih ) aplikacija. Zbog toga način na koji prikupljamo i pohranjujemo informacije, uključujući osobne podatke, ovisi o tome kako se koriste naše web stranice i povezane usluge. Ne prikupljamo nikakve osjetljive podatke o Vama.

3.1. Podaci prikupljeni kroz Vašu interakciju s nama

Različite tehnologije mogu se koristiti na našim web stranicama i našim ( mobilnim ) aplikacijama  u svrhu poboljšanja učinkovitosti i sigurnosti.

Takve tehnologije mogu dovesti do automatskog prikupljanja osobnih podataka od strane nas ili trećih strana. Primjeri takvih tehnologija su kolačići, web analiza. Naša web stranica koristi kolačiće. Da biste saznali više, molimo pročitajte našu Politiku kolačića.

3.2. Podaci koje Vi pružate

 Osim podataka prikupljenih automatiziranim sredstvima (vidi 3.1), obrađujemo i podatke koje ste nam dali. To uključuje, ali nije ograničeno na:

 • Podatke koje ste nam dali prilikom ispunjavanja pristupnice na www.el-te.com na našoj internet stranici ili ispunjavanjem formulara u našim poslovnicama,
 • Podatke koje ste nam dali prilikom prijave na listu primatelja naše elektroničke pošte,
 • Podatke koje ste nam dali ispunjavajući reklamacijski obrazac,
 • Podatke koje ste nam dali kod naručivanja usluge putem interneta ( servis )
 • Podatke koje ste nam dali prilikom prijava za sudjelovanje u nagradnim igrama ili ispunjavanjem naših anketa
 • Osobne podatke koje ste nam dali putem e-maila, kontakt obrasca na našoj internet stranici,
 • Vašom objavom na našem Facebook ili Instagram profilu,
 • Podatke pribavljene povodom zahtjeva stranaca državljana zemalja izvan EU za povrat PDV-a

3.3. Podatke koje prikupljamo:

 • ime i prezime,
 • adresa,
 • OIB
 • e-mail adresa,
 • broj telefona / mobitela
 • Podaci o vozilu,
 • IP adresa posjetitelja
 • ostali podaci koje nam napomenete, a želite da ostanu tajni

3.4. Poveznice

Ova Internet stranica sadrži poveznice na druge Internet stranice ( npr. Facebook ). Sukladno tome upozoravamo i molimo korisnike da uzmu u obzir kako Voditelj obrade ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim Internet stranicama. Stoga korisnike potičemo na čitanje Izjave privatnosti svake Internet stranice kojoj pristupaju.

4. Svrha u koju prikupljamo osobne podatke:

 • Radi pružanja usluga u okviru obavljanja registrirane djelatnosti,
 • Što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit,
 • Osiguranja pružanja i plaćanja tražene usluge,
 • Ulaska u naš sustav nagradnih igara,
 • Promocije naših usluga,
 • Naše interne statističke obrade podataka,
 • Mogućnosti slanja promidžbenih materijala i posebnih pogodnosti

Ispunjavanje drugih Zakonom propisanih obaveza kao što su:

 • poštivanja pravnih i radnopravnih obveza temeljenih na pravu Unije i/ ili nacionalnom pravu države članice kojima voditelj obrade podliježe
 • zaštite legitimnih interesa voditelja obrade ( zaštita imovine putem video nadzora i sl.)
 • izvršavanje jedne ili više posebnih svrha za koju je ispitanik dao vlastitu privolu koja je dobrovoljna, posebna, informirana i nedvosmisleno izražena želja/pristanak na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose
 • Uz vaše dopuštenje, možemo vas kontaktirati izravno putem podataka koje ste pružili (poštanske usluge, email-a, tekstualne poruke, telefona ) za marketing, oglašavanje i istraživanje tržišta, a što uključuje informacije vezane uz proizvode, posebne ponude i promocije, kao i informacije o otvaranju i aktivnostima poslovnica. Kako bismo vas mogli kontaktirati s informacijama koje su od posebnog interesa za vas, možemo koristiti vaše osobne podatke za marketing, oglašavanje i istraživanje tržišta.

5. Zakonitost obrade

Obrada osobnih podataka je zakonita jer je utemeljena na privoli koju ste nam Vi dali, nadalje temelji se na Ugovoru koje sklapamo u okviru obavljanja naše djelatnosti kao i na ispunjavanju zakonom propisanih obveza. Također obrada je zakonita ako je nužna za zaštitu Vaših ključnih interesa kao i ispunjavanje zadaća od javnog interesa ili je utemeljena na legitimnom interesu elektrotehnike d.o.o..

6. Otkrivanje Vaših podataka

Vaše osobne podatke možemo dijeliti onoliko koliko je potrebno da bi bili u skladu s našim pravnim obvezama te zakonima i propisima koji se odnose na nas.
Vaše osobne podatke možemo podijeliti ako imamo Vaš pristanak, ili bez Vašeg pristanka ako je to potrebno kako bi izvršili svoje obveze prema Vama.
Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni te ih koristimo isključivo za potrebe pružanja gore navedenih usluga.

7. Vaša prava

 • Pravo na zahtjev za pristup vašim osobnim podacima
 • Pravo na izmjenu i / ili brisanje Vaših osobnih podataka
 • Pravo na ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka
 • Pravo na prijenos podataka

Možete zatražiti, pristup, izmjenu, ispravak, ograničavanje obrade, prijenos ili brisanje Vaših osobnih podataka kontaktirajući nas putem elektroničke pošte info@el-wd.com ili pismenim zahtjevom na adresu: Elektrotehnika d.o.o., Ulica Nikole Tesle 16, 48260 Križevci

Ako ste prethodno iskazali Vaše komunikacijske ili marketinške preferencije, putem registracijskog procesa, ili na drugi način, navedene preferencije bit će važeće sve dok ne iskažete želju za odjavom od istih.

Možete se odjaviti slanjem obavijesti s Vašom adresom elektroničke pošte, cijelim imenom i zahtjevom za isključivanjem iz marketinške komunikacije na:

 • adresu elektroničke pošte: info@el-wd.com
 • pismom  na adresu: Ulica Nikole Tesle 16, 48260 Križevci

Molimo da obratite pozornost da odjava od jednog tipa marketinške komunikacije neće rezultirati odjavom svih tipova marketinške komunikacije te neće spriječiti našu daljnju komunikaciju s Vama, a u vezi s transakcijama ili ako je to potrebno kako bismo izvršili naše zakonske i ugovorne obveze.

8. Čuvanje sigurnosti podataka

Elektrotehnika d.o.o. prepoznaje važnost zaštite podataka, te kontinuirano kontrolira i potiče unaprijeđenja tehničkih, profesionalnih i organizacijskih sigurnosnih mjera i procedura.

Web stranice i serveri el-wd.com opremljeni su strogim sigurnosnim mjerama namijenjenim zaštiti Vaših osobnih podataka od nezakonitog uništavanja ili slučajnog gubitka, zlouporabe, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa te bilo kojih drugih nezakonitih oblika obrade.

Elektrotehnika d.o.o. nije odgovoran za gubitak osobnih podataka u procesu slanja prema web stranici.

Samo ovlašteni zaposlenici Elektrotehnike d.o.o. i pouzdane treće strane čije je korištenje osobnih podataka neophodno za izvršenje poslovnih interesa, kao što je prethodno navedeno, imaju pristup osobnim podacima.

9. Izmjena ove politike

Elektrotehnika d.o.o. obvezuje se pridržavati temeljnih načela privatnosti i zaštite podataka, iz kojeg razloga redovito pregledavamo našu politiku privatnosti kako bismo podatke pratili i uskladili s načelima privatnosti i zaštitom podataka.

Ova politika privatnosti može se s vremena na vrijeme mijenjati kako bi zadržala korak s novim razvojem i prilikama koje se odnose na internet i kako bi bila u skladu s važećim zakonima.

Sve promjene u politici privatnosti u budućnosti bit će objavljene na ovoj stranici.